PROFESJONALNY TRENER ZARZĄDZANIA MATRIK - narzędzia pracy trenera


Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK prowadzi program rozwoju z zakresu specjalistycznych kompetencji trenerskich w ramach projektu „Profesjonalny Trener Zarządzania MATRIK – narzędzia pracy trenera”, który realizowany jest w ramach projektu systemowego PARP „Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej” w ramach Poddziałania 2.2.2 PO KL (IV konkurs). Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do trenerów, konsultantów, coachów i wszystkich osób, które w profesjonalny sposób zajmują się rozwojem innych, także menedżerów i dyrektorów prowadzących warsztaty i szkolenia dla swoich pracowników.

W ramach projektu zostaną zrealizowane 42 kursy rozwijające kompetencje trenerskie w 14 różnych tematach.

Zapraszamy do zapoznania się z programami zaproponowanych kursów oraz regulaminem rekrutacji.

Subskrybuj zawartość